Despre localitate

Prima filă, pusă la baza letopiseţului oraşului Căinari, a fost scrisă în 1525; de aici începe, propriu-zis, numărătoarea anilor pentru localitate. La recensământul din 1817 în Căinari au fost înregistraţi 291 capi de familie, 11 văduve şi 16 burlaci, clerul, care avea la dispoziţie o bisericuţă din lemn, construită în 1778, era alcătuit din 5 persoane. Şcoala Parohială, deschisă pe lângă biserică în 1867, la 1 ianuarie a fost transformată în şcoală de zemstvă. Recensământul din 1897 la Căinari, ţinutul Bender 1167 de suflete. În 1910 Căinarii cuprindeau 298 de case cu o populaţie de 1.460 de oameni.

În toamna anului 1922 Instituţia română Casa Noastră înzestrează 332 de ţărani din Căinari cu 1333 ha de pământ. Peste un an aici au fost înregistraţi 1659 de bărbaţi şi 1501 de femei, 10 case boiereşti locuite, o şcoală medie de plasă şi o şcoală primară, o moară de aburi, agent sanitar, 8 cârciumi, o duzină de prăvălii şi dughene. Tot în perioada interbelică a fost construită calea ferată Revaca – Căinari, menită să lege feroviar sudul de nordul Basarabiei fără a fi necesară străbaterea oraşului Tighina, aflat la vremea aceea la frontiera cu Uniunea Sovietică şi aflat permanent sub ameninţarea unei invazii ale acesteia având în vedere că URSS pretindea Basarabia de la România. O invazie sovietică în oraşul Tighina ar fi paralizat întreaga infrastructură din Basarabia şi ar fi înlesnit avansarea trupelor sovietice către Prut. Această cale ferată şi-a demonstrat însă eficacitatea mai ales în anul 1992 (pe timpul conflictului armat din Transnistria, când separatiştii au ocupat oraşul basarabean Tighina) şi în timpul aşa-zisei „blocade” a Transnistriei din anul 2006 când separatiştii au interzis tranzitul feroviar prin Tighina.

În comparaţie cu anul 1940, populaţia s-a redus în 1949 cu 634 de suflete, de la 2359 la 1725 delocuitori. În 1961 cătunul Dimitrovca s-a contopit cu satul Căinari. Când s-au comasat raioanele, Căinarii au trecut în subordinea Căuşenilor. La 13 august 1985 a fost format raionul Căinari. Din 1999 oraşul Căinari a fost introdus în componenţa judeţului Tighina. În prezent este parte componentă a raionului Căuşeni şi are o populaţie de 4.670 persoane.