Comisii de specialitate

Componenţa comisiilor consultative de specialitate

Comisia de programe şi prognoze de

dezvoltare social – economic, buget-finanţe

 

 1. PRUTEANU ION
 2. CIOBAN NADEJDA
 3. COJUHARI DANU
 4. VACARI ANASTASIA
 5. ȚURCAN ANA

 

 Comisia pentru agricultură,dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului,protecţia mediului înconjurător

 

 1. DĂNUȚĂ ION
 2. PRUTEANU ION
 3. PECA EDUARD
 4. SAVA ROMAN
 5. COJUHARI DANU

                      Comisia pentru culte,învăţămînt,tineret şi sport,protecţie socială,

sănătate publică atragera investiţiilor,drept,etică şi disciplină

 

 1. PRUTEANU MIHAI
 2. GHILAN ELENA
 3. LUNGU DIANA
 4. BUMBU PAVEL
 5. ȚURCAN PARASCOVIA