Comisii de specialitate

Comisia de programe şi prognoze de

dezvoltare social – economic,buget-finanţe

 

 1. Catana Constantin
 2. Cioban Nadejda
 3. Nistor Ioana
 4. Nebunelea Anatolie
 5. Pruteanu Ion

Comisia pentru agricultură,dezvoltare urbanistică şi amenajarea

teritoriului,protecţia mediului înconjurător

 1.  Danuța Ion
 2. Nistor Ioana
 3. Trifan Mihai
 4. Ghilan Ion
 5. Catana Constantin

        

Comisia pentru culte,învăţămînt,tineret şi sport,protecţie socială,

sănătate publică atragera investiţiilor,drept,etică şi disciplină

 1. Pruteanu Mihai
 2. Șalari Axenia
 3. Lungu Diana
 4. Bumbu Pavel
 5. Țurcan Parascovia