ANUNȚ!

Primăria orașului Căinari Vă informează că conform scrisorii informative  a Î.C.S. Premier Energy va fi deconectată  energia: Pentru data de 08.08.2022, în intervalul de timp 09:55-17:55, este posibil să fie deconectat pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric, LEA 0,4kV PT 410CS-02, de la care se alimentează or. Căinari: str. Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la […]

Recomandări pentru consumatorii casnici, care ar contribui la economisirea apei

Spălați dinții, fructele, vasele, fără a lăsa apa să curgă inutil; Folosiți masina de spălat vase sau de rufe doar când sunt pline; Utilizați vesela în bucătărie mai rațional pentru a spăla mai puțin; Dezghețați alimentele în frigider si nu sub jetul de apă; Pregătește bucatele în cât mai puțină apă, aceasta ajută și la […]

Evaluarea Capacităților Organizaționale și Funcționale (FOCAS) a Primăriei Căinari, Programul Comunitatea Mea

La data de 28.07.2022 în cadrul unei întruniri constructive şi utile, a avut loc procesul de evaluare a capacităţilor organizatorice şi funcţionale ale Primariei Căinari, Ediţia III. Împreună  reprezentanţii Programului Comunitatea Mea dlui Vadim Popusoi a Academiei de Administrare Publică, dlui Dinu Manole, s-a efectuat analiza acţiunilor întreprinse în perioada  2021 până la moment. Au […]

ANUNȚ! Deconectări de energie electrică

Primăria orașului Căinari Vă informează că conform scrisorii informative  a Î.C.S. Premier Energy va fi deconectată energia:  Pentru data de 28.07.2022, în intervalul de timp 09:55-13:00, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de reparație a echipamentului electric, LEA 0,4kV PT 397CS-03, de la care se alimentează or. Căinari: str. Alexei Mateevici, Ion Creangă, Mihai […]

Asistență tehnică în domeniul Gestionării Patrimoniului Public

În data de 6 iulie 2022 angajații primăriei Căinari au beneficiat de asistență tehnică în domeniul Gestionării Patrimoniului Public. Ședința de lucru a vizat : analiza propunerilor recepționate în urma consultării publice a Planului de Gestionare a Patrimoniului Public (Plan de GPP) și elaborarea unei Hărți privind amplasarea patrimoniului APL Căinari ce va contribui la […]

Anunț cu privire la lemne pentru încălzire în sezonul rece al anului

A N U N Ț! Stimați locuitori ai orașului Căinari! În urma demersului parvenit de la Ministerul Mediului al Republicii Moldova nr.06-7/1697 din data de 01.07.2022, Vă aducem la cunoștință că cetățenii care nu dispun de altă sursă de încălzire decît cea pe lemne, Vă puteți adresa la primărie cu buletinul de identitate pentru a […]

Anunț cu privire la deconectarea energiei electrice

Primăria orașului Căinari Vă informează că conform scrisorii informative  a Î.C.S. Premier Energy va fi deconectată  energia: Pentru data de 11.07.2022, în intervalul de timp 14:00-18:00, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric, PT 396CS, de la care se alimentează obiectul cu NLC 7157873: str.Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Căinari, […]

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii Municipale “Servcom Căinari”

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 20.06.2022, ora 16:00. Locul depunerii documentelor: Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Î.M. “Servcom Căinari”, vor fi depuse la secretarul comisiei de concurs , în incinta primăriei, biroul nr.3. Dosarul poate fi depus în intervalul orelor 08:00 -16:00, în […]

Anunţ la concursul repetat pentru postul vacant de director în IET nr. 1 şi nr. 2 din orașul Căinari

Primăria orașului Căinari, anunţă repetat concursul pentru ocuparea postului vacant de director în instituţia preşcolară  nr.1 şi nr.2 din orașul Căinari Concursul se va desfăşura în conformitate cu Regulamentul „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 […]

Anunț deconectarea energiei electrice

Primăria orașului Căinari Vă informează că conform scrisorilor informative  a Î.C.S. Premier Energy va fi deconectată  energia: Pentru data de 01.06.2022, în intervalul de timp 09:55-17:55, este posibil să fie deconectat pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor, LEA 0,4kV PT 410CS-02, de la care se alimentează or.Căinari: str.Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la 2, […]