Contacte


  • Primar – 024332236
  • Secretarul consiliului – 024333346
  • Contabil şef – 024332302
  • Contabil adjunct – 024333280
  • Perceptor fiscal – 024333280
  • Specialist recrutare, încorporare, tineret şi sport – 024333404
  • Asistent social – 24333404

e-mail : primariacainari@mail.md