Patrimoniul public

Planul de Gestionare a patrimoniului public detaliază scopul, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al APL Căinari. Implementarea cu succes a inițiativelor şi proiectelor identificate în cadrul Planului contribuie la îndeplinirea obiectivelor de eficiență ale primăriei, de dezvoltare a sferei serviciilor publice şi a domeniului economic din perspectiva creșterii veniturilor APL. Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică a orașului și gestionării eficiente și transparente a proprietății publice, de a identifica și maximiza beneficiile locale pentru îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice la nivel local.

Viziunea APL Căinari privind gestiunea patrimoniului public:

Orașul Căinari – oraș centrat pe valorificarea patrimoniului public și crearea de condiții mai bune de trai pentru toți cetățenii 

Planul de gestionare a patrimoniului public a fost aprobat prin Decizia CO Căinari nr. 4/13 din 23.09.2022

Dinamica și ponderea veniturilor din GPP în total venituri proprii

 Mai multe detalii privind patrimoniul APL Căinari:  

PLAN DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI PUBLIC APL CĂINARI (2022 – 2025)