ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie

13.09.2023

(data publicării)

Tipul deciziei

(denumirea proiectului)

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Unității Administrativ teritoriale Căinari
Documente adiţionale – Decizia Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale  din cadrul Unității Administrativ teritoriale Căinari

-Regulamentul Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la intreținerea animalelor și păsărilor in proprietate private a gospodăriilor din aria Unității Administrativ teritoriale Căinari

-Instrucțiune privind modul de calculare,evidență și achitare a impozitelor și taxelor locale administrate de SCITL Căinari

Scopul elaborării şi adoptării deciziei -Prezentul proiect,este elaborat in scopul sducerii prevederilor HG nr.998/2003 in concordanță cu prevederile Legii nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost modificate prevederile art.156 și 158 din Codul Fiscal.

-Atribuțiile, drepturile și obligațiile SCITL sunt stabilite in articolele 156-158 din Codul Fiscal

Locul plasării proiectului de decizie,modul de prezentare a recomandărilor Pagina web oficială a primăriei or.Căinari –www.primariacainari.md ;

Recomandările pot fi expediate pe adresa poştală – or.Căinari,str.C.Negraia,8; pe adresa electronică – apl@primariacainari.md.

Termenul de elaborare a proiectului iniţial de decizie Până la 03 octombrie 2023
Persoana responsabilă, date de contact

 

Claudia Donciu,specialistă

Tel. 0243 33280