Duminică, 23 octombrie 2022, s-a desfășurat sărbătoarea „Așa-s toamnele la Căinari”

Instituțiile din localitate: Casa-Muzeu „Alexei Mateevici”, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, grădinițile „Foișorul” și „Romanița” împreună cu comitetele părintești, Centrul de meștesug artistic, Centrul de Creație s-au străduit să etaleze cât mai inspirat și mai frumos expoziții, curți țărănești, toate amenajate cu roadele pământului, bucate tradiționale, flori de toamnă, compoziții extraordinare. Meșterii: Ropot Parascovia, Sava Fedosia, Cioban Nadejda, Dîrzu Mariana, Sava Alexandru au expus lucrările confecționate.

Sărbătoarea a continuat cu un program artistic. Am avut și oaspeți din satul Pervomaisc ansamblul folcloric „Ementalianca”. Au evoluat elevii și profesorii de la Școala de Muzică; elevii clasei I- B – învățătoare d-na Ghilan Elena; clasa VI–B – dirigintă d-na Șendrea Claudia, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”; Grădinița N1 „Foișorul” – conducător muzical Țurcan Aurelia.

Aducem sincere mulțumiri tuturor care au adus aportul la desfășurarea acestei sărbători frumoase dedicată Toamnei.