ANUNȚ!

Primăria orașului Căinari Vă informează că conform scrisorii informative  a Î.C.S. Premier Energy va fi deconectată  energia:

Pentru data de 08.08.2022, în intervalul de timp 09:55-17:55, este posibil să fie deconectat pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric, LEA 0,4kV PT 410CS-02, de la care se alimentează or. Căinari: str. Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la 2, Ion Cozmin, C. Negraia, Vladimir Coliban 1 str-la parţial.