ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii Municipale “Servcom Căinari”

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 20.06.2022, ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Î.M. “Servcom Căinari”, vor fi depuse la secretarul comisiei de concurs , în incinta primăriei,

biroul nr.3.

Dosarul poate fi depus în intervalul orelor 08:00 -16:00, în zilele de luni – vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare/nelucrătoare.

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:

  1. a) cunoaște limba română;
  2. b) deține studii superioare;
  3. c) a activat în funcții de conducere cel puțin 3 ani;
  4. d) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  5. e) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  6. f) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea133/2016privind declararea averii şi a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;

2)  curriculum vitae (CV);

3)  copia buletinului de identitate;

4)  copia diplomei de studii;

5)  cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere;

6)   copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.

Informații suplimentare la nr. de telefon 024333346; 024332236