Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria or. Căinari, anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate ”Renovarea infrastructurii feroviare pe tronsonul Vălcineț-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari, 128,3 km (Proiectul Reabilitarea Coridorului Nord-Central)”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu din data de 10.10.2023 la sau la  pagina web oficială https://am.gov.md/ro

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii /observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații expuse în forma scrisă, la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara 38, mun. Chișinău.