ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria or. Căinari, anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate ”Renovarea infrastructurii feroviare pe tronsonul Vălcineț-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari, 128,3 km (Proiectul Reabilitarea Coridorului Nord-Central)”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu din data de 10.10.2023 la sau la  pagina web oficială https://am.gov.md/ro

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii /observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații expuse în forma scrisă, la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara 38, mun. Chișinău.