Regulamentul cu privire la organizarea pășunatului și exploatarea pajiștilor și a pășunilor pe teritoriul APL Căinari, r-nul Căușeni