Workshop prilejuit de vizita oficială a delegaţiei primarilor din Republica Moldova

Consiliul Judeţean Constanţa a organizat în ziua de 26 ianuarie 2023  în sala „Remus Opreanu” o întrunire având ca scop oferirea sprijinului în procesul de înfrăţire a primarilor din România,judeţul Constanţa cu primarii din Republica Moldova.

În cadrul acestui eveniment important au fost semnate scrisori de intenţie în vederea înfrăţirii dintre 11 primării din judeţul Constanţa şi Republica Moldova.

Preşedintele Consiliului judeţean Constanţa dl Mihai Lupu, a declarat că atât dumnealui cât şi instituţia pe care o reprezintă vor fi un partener activ la sprijinirea administraţiei publice locale din Republica Moldova în procesul de preaderare la Uniunea Europeană.

Domnul deputat, în Parlamentul Republicii Moldova, Petru Frunze- copreşedintele comisiei comune pentru Integrare Europeană din Parlamentul Republicii Moldova a declarat că prin aceste înfrăţiri primarii din Republica Moldova vor reuşi să primească suportul necesar în domeniul reformelor administrative.

În cadrul acestei şedinţe primăriţa oraşului Căinari,doamna Maria Ghelan şi primarul comunei Chirnogeni domnul Gheorghe Manta au semnat scrisorile bilaterale de intenţie.Ambii primari şi-au pus ca obiectiv conlucrarea la elaborarea şi implementarea de proiecte comune cu finanţare europeană,valorificarea potenţialului turistic, dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor din domeniile învaţamântului,asistenţei sociale,culturii.

Mizăm că această acţine să fie înscrisă într-un şir de activităţi ce le vizează pe cele două primării.